Uitgevoerde projecten en activiteiten

In de rol van BI-Analist
(periode juni 2012 - heden)

 • Ontwerpen, ontwikkelen van een BI/Data Warehouse (DWH) omgeving gebaseerd op Lawson M3 - ERP systeem;
 • Verzamelen en vastleggen van business requirements;
 • Uitvoeren data analyse en -modellering: Opstellen (conceptueel en fysiek) informatiemodel;
 • Ondersteuning en begeleiding ETL ontwikkeltraject;
 • Vormgeving rapportage- en analyseomgeving m.b.v. Cognos 10 BI;

In de rol van Informatie- en Businessanalist
(periode december 2011 - heden)

 • Onderzoek en advisering gericht op knelpunten in de migratie van het nationale betalingsverkeer naar SEPA (Single Euro Payments Area);
 • Vormgeving SEPA checklist gericht op de impact van SEPA op software- en de bedrijfsprocessen;
 • Uitvoering impactanalyse op basis van SEPA checklist voor o.a. een organisatie in de welzijnszorg;

In de rol van BI-Architect/Informatieanalist/Functioneel ontwerper/Programmeur
(periode mei 2002 - november 2011)

 • Uitvoering informatieanalyse en opstellen functioneel ontwerpen gericht op Management Informatie Systeem (MIS) applicaties;
 • Opstellen procesbeschrijvingen;
 • Verzamelen en vastleggen van business requirements en deze vertalen in functionele- en technische (systeem)ontwerpen
 • Ontwerp en bouw van diverse (KPI) rapportages en dashboard functionaliteiten t.b.v. interne verantwoording en de verantwoording naar derden (w.o. overheid)
 • Ontwerpen, ontwikkelen van een (corporate) BI/Data Warehouse (DWH) omgeving;
 • Data analyse en -modellering; Opstellen (conceptueel en fysiek) informatiemodel per DWH onderdeel (ODS, DSA, TR, DMsA en DMA) op basis van de gewenste gegevensleveringen aan het DWH;
 • Opstellen interface requirements en ontwerp/bouw specificaties van ETL oplossingen gericht op het aanleveren van gegevens aan het centrale DWH of aanlevering vanuit het DWH naar afnemende applicaties/systemen;
 • Ondersteuning en begeleiding ontwikkeltraject, ontwikkelaars en testteam;
 • Ondersteuning programma management met functiepunt analyse en urenschatting, door uitvoeren impactanalyses en beoordeling RFC's;
 • Inbedding van de resultaten bij de gebruikersorganisatie door intensieve afstemming met gebruikers en materie deskundigen;

In de rol van Informatieanalist/Functioneel ontwerper/Systeemontwerper/Programmeur
(periode mei 1986 - oktober 2002)

 • Ontwerpen en ontwikkelen van producten geschreven in COBOL en RPG op een IBM AS/400 die een integratie/replicatie mogelijk maakt tussen een CRM applicatie, het financiŽle systeem en een aantal overige operationele systemen (Lotus Notes omgeving);
 • Ondersteuning (technisch) bij een wereldwijde implementatie van een CRM-systeem;
 • Ontwerpen, ontwikkelen van een BI / DWH omgeving en het implementeren van een informatie analyse tool gericht op basis van een financieel- en logistiek systeem (Movex) m.b.v. de COGNOS producten Impromptu en Powerplay;
 • Ontwerpen en ontwikkelen van een Installed Base applicatie (webbased) die de afdelingen verkoop en service inzicht moet leveren in geÔnstalleerde producten en onderhoudsactiviteiten bij klanten;
 • Ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van programmatuur (deels geschreven in RPGIII, RPG400 en COBOL) voor gemeenten en waterschappen gericht op welzijn (sociale zaken), basisregistratie, kadastraal systeem en heffingensysteem;
 • Ontwerp en programmering systeem fiscalisering parkeerboetes op AS/400 (met koppeling naar RDW) voor gemeenten;
 • Ontwikkeling conversie routines (op AS/400) van oud kadastraal systeem naar een nieuw kadastraal systeem bij gemeenten en waterschappen;
 • Conversie van financieel pakket ontwikkeld o.b.v. PC-COBOL naar COBOL400 op een IBM AS/400;
 • Ontwerp en ontwikkelen van een projectregistratiesysteem m.b.v. RPGIII voor stichting Kinderpostzegels;
 • Diverse ontwerp- en ontwikkel werkzaamheden m.b.v. de RPGIII en COBOL; w.o. ontwikkeling Verkoop informatie systeem, inkoopmodule, verkoopmodule, scannen in- en uitgaande goederen magazijn, et cetera.