Building the business through Integration

De benodigde informatie binnen bedrijven wordt samengesteld op basis van interne en externe gegevens. Daarbij worden zowel gestructureerde data (databases, spreadsheets) als ongestructureerde data (documenten, e-mail) gebruikt. Deze kenmerken zich door een grote verscheidenheid in omvang, definitie, techniek, beschikbaarheid en kwaliteit.

Accent-IT is u van dienst met:

  • uitvoering impactanalyse vanwege nieuwe regelgeving volgens SEPA. Middels de impactanalyse wordt inzicht geboden in de consequenties van SEPA op wijzigingen binnen uw administratieve processen en IT systemen.
  • het vormgeven en uitvoeren van data en informatie integratie projecten. Dit betekent onder andere het opstellen van interface requirements en interface ontwerpen (ETL processen). Het doel van data integratie is het overnemen en integreren van de verschillende gegevensstromen, zodat betrouwbare, eenduidige, juiste en begrijpbare data beschikbaar wordt gesteld aan eindgebruikers.
  • het ontwikkelen en ontwerpen van een (conceptuele) architectuur voor een data warehouse, waaruit de geintegreerde informatie beschikbaar wordt gesteld aan eindgebruikers.
  • het opzetten en inrichten van Business Intelligence oplossingen.

Kijk voor meer diensten bij het onderdeel Projecten en activiteiten